EDITUS d.o.o.

  • Sjedište: Harambašićeva 19/1, 10000 Zagreb
  • Poslovna adresa: Zelenjak 68, 10000 Zagreb
  • Tel: 01/23 95 750
  • Fax:01/23 95 484
  • e-mail: editus@editus.hr